Utbildning

ST-utbildning

SOTS rekommenderar följande fraktur- och traumakurser under ST-utbildningen:

År 1
Frakturkurs Akademiska sjukhuset/Uppsala eller
Traumaortopedi för yngre ST-läkare Södersjukhuset/Stockholm
ATLS

År 2
AO Basic

År 3-4
Akut ortopediskt omhändertagande av svårt skadad patient Karolinska sjukhuset/Solna

År 5
AO Advanced

Övriga kurser som rekommenderas under sen ST:
Surgical exposures in the upper extremity Linköping samt
Fractures in the upper extremity Linköping.