Stipendium

Statut för SOTS stipendium

SOTS Stipendium kan sökas av medlem i Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet. Stipendiet kan delas av flera sökanden. Stipendiet kan sökas för deltagande i kongress, studiebesök, eller användas för forskning inom ämnet traumatologi med ortopedisk inriktning.
Av ansökan skall framgå:

  • Syfte med ansökan
  • Kostnadsplan för studier / resa / forskningsprojekt
  • Hur studier, resa eller forskningsprojekt skall genomföras
  • När studier, resa eller forskningsprojekt skall genomföras
  • Den som erhållit SOTS Stipendium ska vid kommande SOTS årsmöte framlägga en rapport om hur stipendiet använts.

 Stipendiet utlyses årligen på hösten och delas ut på SOTS årsmöte vecka 3.