SOTS på SOF i Halmstad 2008

SOF 2008 Halmstad gick av stapeln 1-5 september. SOTS arrangerade instruktionskurser i frakturkirurgi och ett symposium tillsammans med SOF, industrin och de lokala värdarna.

Instruktionskurser

Diafysära underarmsfrakturer (Adolfsson) Synthes
Märgspik nedre extremiteter (Granhed/Sundfeldt) Smith & Nephew
Trokantära höftfrakturer (Nordenström/Ullman) Stryker
Vinkelstabila implantat (Josefsson/Önsten) Zimmer

Symposium

Hur väljer man rätt implantat vid modern plattosteosyntes?
Moderator: Hans Granhed
Medverkande: Hans Törnkvist, Carl Ekholm, Ingemar Allvin, Richard Hammer, Per Berg