SOTS på SOF i Umeå 2007

Vid SOF-mötet i Umeå anordnade föreningen tillsammans med de lokala värdarna och industrin instruktionskurser om trokantära och subtrokantära frakturer, distala tibiafrakturer, externa fixationer, distala radiusfrakturer, armbågsfrakturer och ett diskussionsseminarium om fotledsfrakturer.
Föreningen anordnade också två symposier, Den stora katastrofen där bland andra de inbjudna gästföreläsarna Prof Bill Griggs och Prof Tore Dalén båda Adelaide, Australien diskuterade Balibomberna och ortopedens roll vid den stora katastrofen och Den lilla katastrofen där prioritering av akuta ortopediska operationer behandlades.
 

Instruktionskurser

Trokantära och subtrokantära frakturer, Instruktör Knut Nordenström och Michael Ullman.
Distala tibiafrakturer, Instruktör Karl-Åke Jansson.
Externa fixationer, Instruktör Jonas Bergström.
Distala radiusfrakturer, Instruktör Carl Ekholm.
Armbågsfrakturer, Instruktör Per-Olof Josefsson.
Fotledsfrakturer, diskussionsseminarium. Instruktör Hans Törnqvist.

 

Symposier

Speciality Day: Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet (SOTS) – Den stora katastrofen
Moderator: Tore Dalén, Prof Öl, Flinders Medical Centre, Adelaide, Australia

The Balibombs; An Australian experience, Prof Bill Griggs, Adelaide, Australien
Balibomberna; Kamedorapporten, Per Örtenwall, Göteborg
Till vad kan SNAM användas? Öl Helge Brändström, Umeå
Vilken är ortopedens roll vid den stora katastrofen? Prof Tore Dalén, Adelaide, Australien

 

Speciality Day: Svenska Ortoped-Traumatologiska Sällskapet (SOTS) – Den lilla katastrofen
Hur skall akuta ortopediska operationer prioriteras? Vad skall opereras
på natten? Vad kan vänta till nästa (var)dag?
Moderator: Richard Wallensten, Doc Öl, Ort klin, Karolinska Solna

Måste höftfrakturer opereras inom 24 timmar? Cecilia Rogmark, UniversitetssjukhusetMAS
Fotledsfrakturoperation inom 8 timmar – en dogm att ifrågasätta? Charlotte Thur, Karolinska, Solna
Ryggmärgskompression – nattoperation eller ej? Karl-Åke Jansson, Karolinska, Solna
Öppna frakturer – vad måste göras direkt? Tor Melander, Östersund
Kompartmentsyndrom – hur akut är det? Richard Wallensten, Karolinska, Solna