SOTS på SOF i Varberg 2006

Vid SOF-mötet 2006 i Varberg deltog föreningen tillsammans med de lokala värdarna i instruktionskurser om fotledsfrakturer, armbågsfrakturer, proximala humerusfrakturer och distala femurfrakturer. Föreningen var även involverad i de fria föredrag som förekom vid en session under mötet.