SOTS på SOF i Västerås 2003

I samband med SOF i Västerås 2003 höll SOTS ett minisymposium om besvärliga underbensfrakturer och anordnade instruktionskurser tillsammans med de lokala värdarna och industrin.

Eftersom SOFs årsmöten från och med Västeråsmötet 2003 förlagts till hösten anpassade SOTS sin verksamhet efter detta. SOTS började därför 2004 att förlägga sitt medlemsmöte tidigt varje kalenderår. Från verksamhetsåret 2005 flyttade SOTS även sitt årsmöte från SOF till föreningsmötet i januari.

 

vasterasbild