Akut ortopediskt omhändertagande av svårt skadad patient

SOTS stipendiat 2012 är Daniel Wenger

Daniel Wenger får stipendiet om 20 000 kr för delfinansiering av ett fellowship på traumasjukhus i Bangkok.

Svenska Frakturregistret

 

2014-03-02

Svenska Frakturregistret i funktion sen tre år!

Samtliga frakturtyper förutom rygg- och barnfrakturer registreras. Under 2014 kommer modulerna för rygg- och barnfrakturerna gå i drift.

Svenska Frakturregistret fyller en viktig kunskapslucka då det för många frakturtyper saknas evidens för den behandling som ges.

Prenumerera på innehåll