Akut ortopediskt omhändertagande av svårt skadad patient

SOTS stipendiat 2012 är Daniel Wenger

Daniel Wenger får stipendiet om 20 000 kr för delfinansiering av ett fellowship på traumasjukhus i Bangkok.

Svenska Frakturregistret

 

2014-03-02

Svenska Frakturregistret i funktion sen tre år!

Samtliga frakturtyper förutom rygg- och barnfrakturer registreras. Under 2014 kommer modulerna för rygg- och barnfrakturerna gå i drift.

Svenska Frakturregistret fyller en viktig kunskapslucka då det för många frakturtyper saknas evidens för den behandling som ges.

Det är dags att söka SOTS stipendium!

SOTS Stipendium 2013 är nu utlyst. Det uppgår till en summa av 20 000 kr och kan delas ut till en stipendiat eller delas mellan flera.

Prenumerera på innehåll