SOTS Stipendium 2016

SOTS Stipendium 2016 tilldelas Elsa Pihl och Frida Hansson med 15 000 kr vardera för studieresor till traumasjukhus i Sydafrika.

Expertutlåtande Traumavård på akutmottagning och inom sluten vård

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur traumaomhändertagandet ska vara organiserat på alla nivåer i Sverige. Socialstyrelsen rekryterade, via specialistföreningarna, ett stort antal experter inom prehospitala, hospitala samt den posthospitala vården. Samtliga deltagande experter är helt eniga om formuleringarna i det dokument som nu publiceras på SOTS och flera andra specialistföreningars hemsidor. Tyvärr har Socialstyrelsen ”bantat” dokumentet och det som blivit kvar och som Socialstyrelsen ämnar använda är inget som experterna avser att sätta sina namn under.

Bästa traumaartikel till Cecilia Rogmark!

Cecilia Rogmark

Cecilia Rogmark fick pris för bästa traumaartikel 2013-2014 på SOTS Årsmöte 2015.

Posterior approach and uncemented stems increases the risk of reoperation after hemiarthroplasties in elderly hip fracture patients  Acta Orthopaedica 2014;85

 

SOTS Årsmöte 2015 Stockholm

 

SOTS Årsmöte 2015 hölls i Stockholm 15-16 januari

Fottrauma

 

Klicka här för att läsa en Twitterrapport från mötet!

 

Klicka här för att ladda ner Årsmötesprotokollet

 

 

Program

Torsdag 15 januari

Prenumerera på innehåll