Vi välkomnar nya medlemmar!

Medlemsskap kostar 100 kr per år och som medlem kan du bland annat närvara vid medlemsmöten och söka SOTS-stipendiet

 

Vill du ansöka om medlemsskap i SOTS?
Kontakta sekreteraren:

Simon Östling epost: simon.ostling at regionjh.se
Östersunds sjukhus
Ortopediska kliniken
831 31 Östersund

 

Vi skriver inte @ i epostadresser för att försöka förhindra automatiska spamprogram att hitta dem