Hedersledamöter

Hans Törnqvist

Hans Tornqvist Photo

Hans Törnqvist utsågs av SOTS Årsmöte 2007 till hedersledamot för hans insatser av utomordentligt stor betydelse för utveckling och utbildning inom svensk ortopedtraumatologi samt för att ha initierat och främjat SOTS.

 

 

 

 

 

Richard Wallensten

Richard Wallensten Hedersmedlem

Richard Wallensten utsågs 2008 till hedersmedlem för hans betydelse för utveckling och utbildning inom svensk ortopedtraumatologi samt för att han på ett tongivande sätt främjat SOTS goda utveckling. Richard (till höger) tilldelades hedersdiplomet av SOTS ordförande Hans Granhed i samband med Årsmötet 2008.

 

 

 

Richard Hammer

Richard Hammer Hedersmedlem

Det tioårsjubilerande SOTS utsåg 22 januari 2010 Richard Hammer till hedersledamot med motiveringen: Tioårsjubilerande SOTS första ordförande som under många år på ett engagerat sätt arbetat för utveckling och utbildning inom svensk ortopedtraumatologi. Richard (till höger) fick hedersdiplomet av SOTS ordförande P.O. Josefsson i samband med Årsmötet 2010.

 

 

 

 

Pelle Berg

Pelle Berg Hedersledamot

Till Hedersledamot i SOTS utsågs Pelle Berg vars insatser varit av utomordentligt stor betydelse för utveckling och utbildning inom svensk ortopedtraumatologi.

Pelle (till höger) fick hedersdiplomet av SOTS ordförande Mikael Sundfeldt i samband med Årsmötet 2012.

 

 

 

 

Ingemar Allvin

Ingemar Allvin Hedersledamot

Till Hedersledamot i SOTS har Ingemar Allvin utsetts.

En lingvistorienterad ortoped från Örebro
har hjälpt mången patient att bära sko
ty när deras hälben blivit platt och brett
han med glatt humör har satt det rätt
Så nu i SOTS Hall of Fame får han bo

Ingemar (till vänster) fick hedersdiplomet av SOTS ordförande Mikael Sundfeldt i samband med Årsmötet 2013.

 

 

 

 

Hans Granhed

Hans Granhed Hedersledamot

Till Hedersledamot i SOTS utsågs Hans Granhed 2014.

En seglande ortoped från Göteborg
fixerade allt brutet utan sorg
skicklig och tvåhändigt begåvad
fast numera med kirurgin förlovad 
han lagar traumatiserad bröstkorg

Hans (till vänster) fick hedersdiplomet av SOTS ordförande Mikael Sundfeldt i samband med Årsmötet 2014.

 

 

 

 

PO Josefsson

PO Josesson Hedersledamot

Till Hedersledamot i SOTS utsågs PO Josefsson 2015.

 

PO (till vänster) fick hedersdiplomet av SOTS ordförande Peter Ström i samband med Årsmötet 2015.