Svenska Frakturregistret

 

2014-03-02

Svenska Frakturregistret i funktion sen tre år!

Samtliga frakturtyper förutom rygg- och barnfrakturer registreras. Under 2014 kommer modulerna för rygg- och barnfrakturerna gå i drift.

Svenska Frakturregistret fyller en viktig kunskapslucka då det för många frakturtyper saknas evidens för den behandling som ges.

Det helt webbaserade Svenska Frakturregistret har utvecklats på Registercentrum i Västra Götaland. I april 2012 inleddes den nationella registreringen och nu registrerar ca 20 kliniker sina frakturer i registret. Ökningstakten är för närvarande ca 2 500 registrerade frakturer per månad och registret innehöll i februari 2014 36 000 registreringar, varav 30 000 registrerades under 2013.

Något liknande register torde inte finnas på annat håll i världen. 

Uppgifter om skadetyp, frakturtyp och behandling registreras i Svenska Frakturregistret, liksom patientrapporterat utfall. Komplikationer till behandling och det av patienten själv skattade resultatet utgör grunden för bedömning av behandlingsresultat. Såväl kirurgiskt som icke kirurgiskt behandlade frakturer registreras.

Potentialen för att få fram värdefull kunskap genom det Svenska Frakturregistret bedöms som mycket stor och registret har beviljats anslag från SKL sedan 2011. Första årsrapporten kom i september 2013 och den finns på www.frakturregistret.se

Svenska Frakturregistret har skapats av överläkarna i ortopedi, Carl Ekholm och Michael Möller på Ortopedkliniken Sahlgrenska Universitetsjukhuset (SU).

 

För mer information, kontakta gärna:

Michael Möller
Registerhållare Svenska Frakturregistret
Överläkare, Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
epost: michael.moller at vgregion.se

 

 

 

 

 

 

 

 Se även www.frakturregistret.se

 

Vi skriver inte @ i epostadresser för att försöka förhindra automatiska spamprogram att hitta dem