Årsmöten

SOTS arrangerar årligen ett medlemsmöte med föreläsningar och diskussioner kring aktuella ämnen samt det formella årsmötet. Ämnen som har behandlats är exempelvis bäckenfrakturkirurgi, fotskador och öppna frakturer. ST-utbildning och fortbildning i ortopedisk traumatologi är alltid aktuella diskussionsämnen. Medlemsmötet och årsmötet hålls torsdag till fredag vecka 3 varje år och det är kostnadsfritt för medlemmar att delta.

Först hölls årsmötet i samband med SOF. Eftersom SOFs årsmöten från och med Västeråsmötet 2003 förlades till hösten anpassade SOTS sin verksamhet efter detta. SOTS började därför 2004 att förlägga sitt medlemsmöte tidigt varje kalenderår och det första hölls i Malmö. Från verksamhetsåret 2005 flyttade SOTS även sitt årsmöte från SOF till medlemsmötet i januari.

Följande årsmöten har hittills arrangerats: