SOTS Medlems- och Årsmöte 2016 Stockholm

Stockholm 2016
 

SOTS Medlems- och Årsmöte 2016 gick av stapeln 14-15 januari på
Piperska Muren i Stockholm

Klicka här för att läsa Rapport från mötet!

 

Stort tack till alla deltagare och föreläsare för ett mycket bra möte!

 

Handledsfrakturer & Ortogeriatrik

Program
Torsdag 14 januari
Piperska Muren, Scheelegatan 14 Stockholm

12:00-12:45 Lunch
12:45-13:00 Kaffe hos utställarna
13:00-14:30 Handledsfrakturer Albert Christersson, Bertil Vinnars och Johan Scheer
14:30-15:00 Kaffe hos utställarna
15:00-15:45 Skadeförebyggande bilkonstruktion Magdalena Lindman, Volvo
15:50-16:15 Svenska Frakturregistret (SFR)
16:20-17:00 SOTS Årsmöte med stipendieutdelning och rapport från 2015 års stipendiat
18:30            Middag 

 

Fredag 15 januari
Piperska Muren, Scheelegatan 14 Stockholm

08:00-08:20 Rapport "Säker Traumavård"
08.25-09:25 Ortogeriatrik - Algoritm för höftfrakturer Henrik Palm Hvidovre, Danmark
09:30-10:00 Kaffe hos utställarna
10:00-10:35 Ortogeriatrik ur geriatrikers synvinkel Michael Holmér
10:40-11:50 Multicenterstudier enligt kanadensisk modell något för SOTS? Kenneth Jonsson mfl
11:55-12:00 Avslutning Peter Ström
12:00-13:00 Grab'n go lunch