Rapport från SOTS Årsmöte 2014 Stockholm

 

SOTS Årsmöte 2014 gick av stapeln 16-17 januari i Stockholm

 

Här kan du läsa rapporten från SOTS Årsmöte 2014! https://twitter.com/SOTSnyheter

 

Klicka här för att ladda ner protokollet från SOTS Årsmöte 2014!

 

Armbågstrauma

Plats: Svenska Läkarsällskapet, Stockholm

Program

Torsdag 16 januari
12.00 - 12.45 Lunch Läkarsällskapet
12.45 - 13.00 Kaffe på maten vid utställarna
13.00 - 13.05 Välkommen Mikael Sundfeldt
13.10 - 13.40 Armbågens anatomi och stabilitet Carl Ekholm  
13.45 - 14.00 Caput Radii; ta bort, laga eller ersätta? P-O Josefsson
14.05 - 14.25 Armbågens triadskada Lars Adolfsson
14.30 - 14.50 Sekundär ligamentkirurgi Mikael Etzner 
14.50 - 15.20 Kaffe vid utställarna 
15.20 - 15.50 Distal humerusfraktur Lars Adolfsson 
15.55 - 16.25 Blockader och ortopedi – hjälper eller stjälper? Andreas Viklund
16.25 - 16.40 Svenska Frakturregistret (SFR) Carl Ekholm 
16.40 - 17.40 SOTS Årsmöte med stipendieutdelning, pris till bästa traumaartikel 2012-2013, samt rapport från 2013 års SOTS-stipendiat Stefan Wetterstad  
18.30 Middag 

 

Fredag 17 januari
08.00 - 08.25 Traumakompendiet på SOTS hemsida Gunnar Sandersjöö
08.30 - 08.55 Armbågsprotesens roll vid trauma Carl Ekholm
09.00 - 10.00 Normalt? -Om valfrihetsstress, överdiagnostik och trygghetsnarkomani David Eberhard
10.00 - 10.30 Kaffe vid utställarna 
10.30 - 11.00 Spring i dörren under operation ökar infektionsrisken Annette Erichsen
11.05 - 11.15 Caput radiiproteser Jens Nestorsson
11.20 - 11.35 Stel armbåge efter trauma Lars Adolfsson 
11.40 - 11.55 Artroskopins roll vid trauma Mikael Etzner
12.00 - 12.05 Avslutning Mikael Sundfeldt
12.05 - 13.00 ”Lunchpåse”

 

Allmän information  

Stipendium

I samband med Årsmötet kommer SOTS stipendium på 20.000:- att delas ut. Ansökan till detta måste vara oss tillhanda senast 18 december.

 

Bästa artikel inom traumaforskning 2012-2013

SOTS utlyser ett pris på 5000:- till den artikel inom traumaforskning publicerad 2012-2013 som har haft högst klinisk relevans. Skicka artikeln som pdf till linda.jofelt@easyconf.com senast den 18 december.

 

Kontakt

För frågor vänligen kontakta konferensarrangör Easyconference, Tel: 031-7781130,
info at easyconf.com

 

 

Vi skriver inte @ i epostadresser för att försöka förhindra automatiska spamprogram att hitta dem.