SOTS Årsmöte 2012 Örebro

Örebro

Foto: Fredrik Kellen

SOTS Årsmöte 2012  19-20 januari på Örebro Slott - en succé!

 Läs en kort snabbrapport från årsmötet på twitter! Klicka här för att komma dit.

 

Tema: Oläkt - felläkt

Välkommen och information Ingemar Allvin

Orthopaedic damage control versus Early total care Peter Giannoudis

Diamond principle Peter Giannoudis

Pseudomembrane technique Peter Giannoudis

SOTS Årsmöte med stipendieutdelning och rapport från 2011 års stipendiat Greta Snellman

Rapport från frakturregistret Michael Möller och Carl Ekholm 

Felläkta frakturer i övre extremiteten Lars Adolfsson

Felläkta frakturer i nedre extremiteten Albert Christersson

Felläkta barnfrakturer Björn Tjernström

Avslutning SOTS ordf. Mikael Sundfeldt

Tack till alla föreläsare och deltagare!

 

Årsmötesprotokoll och Verksamhetsberättelse

Årsmötesprotokoll, klicka här för att ladda ner!

Verksamhetsberättelse 2011, klicka här för att ladda ner!

 

Vi skriver inte @ i epostadresser för att försöka förhindra automatiska spamprogram att hitta dem.