SOTS Årsmöte 2007 Uddevalla

SOTS årsmöte 2007 anordnades på ett föredömligt sätt av kollegorna i Uddevalla på Bohusgården, en konferensanläggning med vidsträckt utsikt över Byfjorden.

Open fracture

Torsdagseftermiddagen ägnades åt temat

Behandling av mjukdelar och skelett vid öppna frakturer

. Ämnet belystes ur flera aspekter som omhändertagande av fraktur och mjukdelar samt olika typer av adjuvant behandling av bland andra gästföreläsarna Jan-Magnus Björkenheim från Tölö sjukhus i Finland och Hans Mark plastikkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

På fredagen hölls först årsmötet varefter resten av förmiddagen veks åt ett symposium om utbildning. Större delen ägnades åt ST-utbildning i ortopedi, men även fortbildning berördes.

 

Årsmötesprotokoll

Protokoll sid 1

Protokoll sid 2