SOTS Årsmöte 2006 Falun

SOTS årsmöte och medlemsmöte 2006 hölls i Falun. Det lokala värdfolket med Hanne Hedin och Monica Magnusson i spetsen bestod oss med en förnämlig möteslokal på Falu lasarett. Inte mindre än 60 ortopeder hade mött upp vilket motsvarade mer än hälften av SOTS medlemmar.

Torsdagseftermiddagen ägnades åt erfarenheter från katastrofer. Tsunamikatastrofen i Thailand 2004 representerade de stora katastroferna och erfarenheterna från en skolbussolycka i närheten av Sundsvall 2001 där ett antal barn miste livet illustrerade ett inhemskt trauma med stora konsekvenser.

Mötesbild

Till mötets session om fotskador på fredagen hade två engelska kollegor inbjudits, Peter Briggs från Newcastle och Roger Atkins från Bristol. Briggs inledde med en utmärkt föreläsning om ”Fotens struktur och funktion i relation till trauma” och fortsatte med skador i mellanfoten. Atkins berättade om sin handläggning av calcaneus- och talusfrakturer.

 

 

Årsmötesprotokoll

protokollsid1

Protokollsid2