SOTS Årsmöte 2005 Uppsala

SOTS sedvanliga januarimöte, tillika årsmöte gick 2005 av stapeln på Gustavianum i Uppsala. Mötet och dess arrangemang var mycket uppskattat av deltagarna. Såväl multitrauma som bäckenfrakturer belystes didaktiskt av gästföreläsarna Kyle Dickson, USA och Jan-Erik Madsen, Norge. Under mötet gavs tillfälle för medlemmarna att knyta informella kontakter och föra dito diskussioner.

 

kyle

 

 

 

 

 

 

 

Kyle Dickson

 

 

Årsmötesprotokoll

protokoll1

protokoll2