SOTS Medlems- och Årsmöte 11-12 januari 2018 Stockholm

 

Anmäl dig här!

PROGRAM

Ämne: Proximala humerusfrakturer

 

TORSDAG 11 JANUARI

Shoulder biomechanics and fracture pathomechanics

Non-operative treatment of proximal humerus fractures

Better classifications of proximal humerus fractures

SOTS Clinical Research Initiative

                     

Inbjudan till SOTS Clinical Research Initiative

SOTS Medlems- och Årsmöte Stockholm 12-13 januari 2017

 

ANMÄL DIG HÄR!

 

PROGRAM

SOTS ÅRSMÖTE 2017

 

Torsdag 12 januari

12:00-12:45 Lunch

12:45-13:00 Kaffe hos utställarna

13:00-14:00 DamageControl, EarlyTotal Care, EarlyAppropriateCare –vad gäller? Peter V giannoudis, Leeds, England

14:05-14:20 Årets traumaartikel

14:20-14:50 Kaffe hos utställarna

SOTS Stipendium 2016

SOTS Stipendium 2016 tilldelas Elsa Pihl och Frida Hansson med 15 000 kr vardera för studieresor till traumasjukhus i Sydafrika.

Prenumerera på innehåll