SOTS Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet

SOTS logotype

Välkommen till SOTS Medlems- och årsmöte Stockholm 9-10 januari 2020

Gamla Stan Stockholm från ovan

Föreläsare:

Anders Enocson, KS Solna
Carl Ekholm, SU Mölndal
Cecilia Rogmark, Skånes Universitetssjukhus
Peter Ström, Akademiska sjukhuset Uppsala
Rüdiger Weiss, Karolinska sjukhuset Solna
Nils Heiler Akademiska sjukhuset Uppsala
Kenneth Jonsson, Akademiska sjukhuset Uppsala

Gästföreläsare: Tobias Eriksson, Beroendepsykiatri Akademiska sjukhuset Uppsala

 

SOTS Årsmöte 2020

Frakturer med och runt proteser

Torsdag 9 januari

13.00-13.10 Introduktion (Johan Scheer)

Bäcken och höft

Moderator: Peter Ström

13.10-13.30 Cervikal femurfraktur och primär protes - en uppdatering (Celcilia Rogmark)

13.30–13.35 Frågor/diskusison

13.35-13.55 Acetabularfraktur – ORIF eller protes (Kenneth Jonsson)

13.55-14.00 Frågor/diskussion

14.00-14.20 Protes vid pertokantära frakturer (Nils Hailer)

14.20-14.25 Frågor/diskussion

14.20-15.05 Kaffe

Femur och knä

Moderator: Anders Enocson

15.05-15.25 Protesnära femurfrakturer – klassifikation och principer, (Anders Enocson)

15.25-15.35 Osteosyntes av protesnära frakturer (Anders Enocson)

15.35-15.40 Frågor/diskussion

15.40-16.00 Revision av protesnära frakturer (Rūdiger Weiss)

16.00-16.10 Frågor/diskussion

16.15-17.00 Gästföreläsare (Tobias Eriksson)

17.15-18.15 Årsmöte

19.00 Middag

 

Fredag 10 januari

08.15-08.30 Årets artikel, inkl diskussion

8.30 - 8.45 Reseberättelse (Konstantions Pazarlis)

08.45-09.05 Nationellt vårdprogram radiusfrakturer (Albert Christersson, Cecilia Mellstrand-Navarro)

Armbåge och axel

Moderator: Carl Ekholm

09.05-09.35 Protes vid armbågsfrakturer – ulna och humerus (Carl Ekholm)

09.35-09.50 Protes vid armbågsfrakturer – radius (Lars Adolfsson)

09.50-10.30 Kaffe

10.30-11.00 Protes vid proximala humerus humerusfrakturer (Eythór Jónsson)

11.00-11.30 Frakturer runt axelprotes (Anders Ekelund)

11.30-11.50 Frakturer runt armbågsprotes – falldiskussion (Lars Adolfsson)

11.50-12.00 Avslutning

12.00- Grab’n-go lunch

 

 

 

ALLMÄN INFORMATION

ANMÄLAN OCH KONGRESSAVGIFT

Kostnaden är 2100:-per person exkl moms. Kongressavgiften innefattar lunch, kaffepauser och lunchpaket samt middag torsdag kväll. Konferensen startar vid 12.00 den 9 januari och avslutas vid 12.00 den 10 januari.

 

Anmälan gör ni på www.sots.nu via länken om årsmöte/Medlemsmöte eller HäR. Vi skickar faktura för kongressavgift och ev. boende efter det att ni gjort er anmälan. Beställningen är bindande men det går bra att byta namn på deltagaren.

Sista anmälningsdag är fredagen den 13 december.

 

KONFERENSLOKALER OCH BOENDE

Konferenslokaler:Piperska Muren – www.piperskamuren.se
Scheelegatan 14, Stockholm

 

Hotell:

Clarion HotelAmaranten
Kungsholmsgatan 31, Stockholm

Enkelrum 1545:-/rum och natt (ex. moms) Logi bokar du i samband med anmälan.

 

STIPENDIUM

I samband med årsmötet kommer SOTS stipendium på 40 000:- att delas ut. Stipendiet kan tilldelas en eller delas upp på två. Ansökan skall innehålla resplan med tydligt syfte samt en kostnadsberäkning. Ansökan till detta måste vara oss tillhanda senast 14 december och skickas till linda@dughult.se.

 

BÄSTA ARTIKEL INOM TRAUMAFORSKNING 2019

SOTS utlyser ett pris på 7000:-till den artikel inom traumaforskning publicerad 2019 som har haft högst klinisk relevans. Artikeln skall presenteras på årsmötet. Skicka artikeln som pdf till linda@dughult.se senast den 13 december.

 

KONTAKT

För frågor rörande programmet eller anmälan maila linda@dughult.se

 

 

VÄLKOMNA!

 

 


 

 

Svenska Frakturregistrets logotype

Inbjudan till Frakturregistrets årliga möte 2020 - det 10:e användarmötet

Tid: Ons 8 januari – Tors 9 januari 2020
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Inbjudan går till kvalitetsansvarig läkare- och sekreterare samt registrets styrgrupp. Mötet hålls i samband med SOTS årsmöte (Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet) som vidtar 9-10 januari i samma lokaler.

Resa och hotell bokas och bekostas av respektive enhet. Frakturregistret står för konferenskostnad och middag på onsdag kväll.

Rumsreservation finns på Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31, www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-amaranten (ligger vägg i vägg med Piperska Muren). Vid rumsbokning hänvisa till bokningsnummer GR030215, direktbetalning 1545 kr exkl moms/enkelrum.

Obs! De läkare som även ska deltaga på SOTS-mötet bokar hotellrum via anmälningslänken på SOTS hemsida www.sots.nu.

Anmälan om deltagande till karin.mar.pettersson@vgregion.se senast den

9 december. Vänligen meddela om du ska deltaga på middagen och eventuell matintolerans!

Agenda

Onsdag 8 januari

13.00-15.00 Det hände under 2019 (Michael Möller)
Det viktigaste ur årsrapporten (Mikael Sundfeldt)

15.00 Kaffe

15.30-16.30 Hipsther/Duality (Monica Sjöholm, Sebastian Mukka)

16.40-17.30 Planer för 2020 (Michael Möller)

17.30 Årsmöte (Michael Möller)

Torsdag 9 januari

8.30-9.30 Styrgruppsmöte (Alla i styrgruppen)

9.30 Kaffe

10.00-11.45 Workshop Statistik (Mickael S, Monica S, Michael M)

Avslut


Varmt välkomna!

Michael Möller, Registerhållare

Karin Petterson, Registerkoordinator

SFR:s verkställande utskott
Mikael Sundfeldt
Monica Sjöholm
Olle Wolf
Peter Ström