SOTS Medlems- och Årsmöte 11-12 januari 2018 Stockholm

 

Anmäl dig här!

PROGRAM

Ämne: Proximala humerusfrakturer

 

TORSDAG 11 JANUARI

Shoulder biomechanics and fracture pathomechanics

Non-operative treatment of proximal humerus fractures

Better classifications of proximal humerus fractures

Inbjudan till SOTS Clinical Research Initiative

SOTS Medlems- och Årsmöte Stockholm 12-13 januari 2017

 

ANMÄL DIG HÄR!

 

PROGRAM

SOTS ÅRSMÖTE 2017

 

Torsdag 12 januari

12:00-12:45 Lunch

12:45-13:00 Kaffe hos utställarna

13:00-14:00 DamageControl, EarlyTotal Care, EarlyAppropriateCare –vad gäller? Peter V giannoudis, Leeds, England

14:05-14:20 Årets traumaartikel

14:20-14:50 Kaffe hos utställarna

SOTS Stipendium 2016

SOTS Stipendium 2016 tilldelas Elsa Pihl och Frida Hansson med 15 000 kr vardera för studieresor till traumasjukhus i Sydafrika.

Expertutlåtande Traumavård på akutmottagning och inom sluten vård

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur traumaomhändertagandet ska vara organiserat på alla nivåer i Sverige. Socialstyrelsen rekryterade, via specialistföreningarna, ett stort antal experter inom prehospitala, hospitala samt den posthospitala vården. Samtliga deltagande experter är helt eniga om formuleringarna i det dokument som nu publiceras på SOTS och flera andra specialistföreningars hemsidor. Tyvärr har Socialstyrelsen ”bantat” dokumentet och det som blivit kvar och som Socialstyrelsen ämnar använda är inget som experterna avser att sätta sina namn under.

Prenumerera på innehåll