SOTS Årsmöte 2019 Stockholm

 

 SOTS ÅRSMÖTE 2019

  Komplikationer

 Non-union, malunion och infektion

 

Torsdag 10 januari

13.00-13.10 Introduktion

Non-union

12.00-13.00 Lunch

13.10-13.35 Biologisk grund: varför läker de inte? (Jörg Schilcher)

13.30-13.35 Diskussion

13.35-13.50 Kirurgisk behandling av non-union: bengraft eller inte  (Anders Enocson)

SOTS Medlems- och Årsmöte 11-12 januari 2018 Stockholm

 

Anmäl dig här!

PROGRAM

Ämne: Proximala humerusfrakturer

 

TORSDAG 11 JANUARI

Shoulder biomechanics and fracture pathomechanics

Non-operative treatment of proximal humerus fractures

Better classifications of proximal humerus fractures

SOTS Clinical Research Initiative

                     

Inbjudan till SOTS Clinical Research Initiative

SOTS Medlems- och Årsmöte Stockholm 12-13 januari 2017

 

ANMÄL DIG HÄR!

 

PROGRAM

SOTS ÅRSMÖTE 2017

 

Torsdag 12 januari

12:00-12:45 Lunch

12:45-13:00 Kaffe hos utställarna

13:00-14:00 DamageControl, EarlyTotal Care, EarlyAppropriateCare –vad gäller? Peter V giannoudis, Leeds, England

14:05-14:20 Årets traumaartikel

14:20-14:50 Kaffe hos utställarna

Prenumerera på innehåll